Badelihan best i verden i 30 km klassisk

På den nyeste rankingen i 30 km klassisk kommer Hadesi Badelihan fra Kina ut på topp. På plassene bak følger Rongsheng Liu og Zhandui Ciren

Rankingliste

1 Hadesi Badelihan CHN 117 17
2 Minglin Li CHN 117 18
2 Yeernaer Abudelehan CHN 115 18
2 Degen Chen CHN 117 18
2 Yaning Yang CHN 115 18
2 Zhandui Ciren CHN 115 18
2 Rongsheng Liu CHN 117 18
8 Guoming Chen CHN 115 19
8 Wuhantu Wuhantu CHN 115 19
8 Yuhang Wang CHN 115 19
8 Murea Jiahan CHN 115 19
8 Gulongzeren CHN 115 19
8 Xiaofei Ma CHN 116 19
8 Ye Wang CHN 117 19
8 Caiyou Jiao CHN 115 19
8 Weirong Cai CHN 117 19
8 Buerlike Tuersongjiang CHN 117 19
18 Guoqiang Ma CHN 117 20
18 Hang Li CHN 117 20
18 Lei Zhao CHN 115 20
18 Taiwei Li CHN 116 20
22 Wei Ma CHN 116 21
22 Long Wang CHN 117 21
22 Shinan Pu CHN 116 21
22 Yeersen Shiwohen CHN 115 21
22 Guoqing Zhang CHN 115 21
27 Saimuhaer Sailike CHN 115 22
27 Hushitaer Sulei CHN 115 22
27 Huxita Buerlibaike CHN 115 22

Flickr Photos

Recent Tweets