Wang best i verden i 15 km klassisk med fellesstart

På den nyeste rankingen i 15 km klassisk med fellesstart kommer Qiang Wang fra Kina ut på topp. På plassene bak følger Rongsheng Liu og Hadesi Badelihan

Rankingliste

1 Qiang Wang CHN 27 18
2 Rongsheng Liu CHN 27 19
2 Hadesi Badelihan CHN 27 19
2 Yeernaer Abudelehan CHN 27 19
5 Shinan Pu CHN 27 20
5 Weirong Cai CHN 27 20
5 Yuhang Wang CHN 27 20
5 Zhandui Ciren CHN 27 20
5 Guoming Chen CHN 27 20
5 Yeersen Shiwohen CHN 27 20
5 Qinghai Sun CHN 27 20
5 Chunqin Kuang CHN 23 20
5 Degen Chen CHN 27 20
5 Gulongzeren CHN 27 20
5 Buerlike Tuersongjiang CHN 27 20
5 Hang Li CHN 27 20
5 Yaning Yang CHN 27 20
5 Minglin Li CHN 27 20
5 Caiyou Jiao CHN 27 20
5 Wei Ma CHN 27 20
5 Taiwei Li CHN 27 20
22 Ye Wang CHN 27 21
22 Wuhantu Wuhantu CHN 27 21
22 Long Wang CHN 27 21
22 Guoqiang Ma CHN 27 21
22 Xiaofei Ma CHN 27 21
22 Lei Zhao CHN 27 21
28 Hushitaer Sulei CHN 27 22
28 Guoqing Zhang CHN 27 22
30 Murea Jiahan CHN 27 23
30 Huxita Buerlibaike CHN 27 23
30 Saimuhaer Sailike CHN 27 23
30 Gesangquzhen CHN 23 23
30 Suolangquzhen CHN 23 23
30 Yazhen Zhang CHN 23 23

Flickr Photos

Recent Tweets